5 gode råd til pårørende om spiseforstyrrelser

Det kan også være hårdt at være pårørende til en person der lider af en spiserelateret sygdom. Selvom vedkomne ikke mærker sygdommen på egen krop er, er det svært at se et familiemedlem eller en nær ven lide under sygdommens betingelser. Vi bringer derfor her en liste med gode råd til pårørende som kan hjælpe både den pårørende og offeret.

gaffel

1. Lyt og anerkend

Det er vigtigt at du yder støtte og ikke bebrejder den sygdomsramte. Vær åben og lyt til hvad vedkommende har at sige. Det er vigtigt at du anerkender hvad der bliver sagt og ikke modsiger eller højlydt ytre din egen mening.

2. Lad personen spise i ro uden kommentarer

Dette punkt er selvfølgelig vigtigt at have særligt fokus på da det handler om netop sygdommen. Koncentrer dig om din egen mad og lad personen forholde sig til sit eget måltid. Bring ikke emner som mad og vægt til bordet men koncentrer jeres samtale omkring noget andet.

Dit engagement i personens spisning kan være hende/hans værktøj til at manipulere med dig. Tag det værktøj fra hende/ham.

Jeres egne spisevaner skal fortsætte uanset hvordan personen spiser. Spisetidspunkt, sted og menu skal ikke tilpasses, men fortsætte efter de vante rammer. Personen med spiseforstyrrelser skal ikke diktere familiens daglige madrutiner, men lad derimod deltagelse i familiens måltid stå som et tilbud, personen frit kan vælge at deltage i.

3. Prøv at forstå det indre kaos

Istedet for at gå dybere ind i de ydre effekter af sygdommen og kontrol af personens vægt så prøv at forstå det indre koas der forgår i den sygdomsramtes hoved. Prøv at skab en dialog om andet end personligvægt og forholdet til mad.

Hvis hun er i behandling, bør direkte engagement i personens vægt undgås. Kontakt i stedet lægen eller terapeuten, hvis du observerer tegn på vægttab.

4. Styrk personens selvfølelse

Vi respekt når du er i nærværende situationer med den pårørende. I en samværende situation er personens selvfølelse et spejlbillede af dine følelser for vedkommende. Vis omsorg, men oprethold en positiv og naturlig dialog og undgå negative udbrud da det kan have en dårlig påvirkning på personens selvfølelse.

5. Personen behøver ikke tage stilling til for meget

Sørg for ikke at lægge unødvendigt pres på den sygdomsramte. Det kan være en stresset og turbulent periode som personen går igennem og det er derfor vigtigt at personen ikke bliver pålagt for meget ansvar eller tager stilling til situationer som vedkommende ikke kan håndtere.

Læs mere om spiserelaterede sygdomme her