Ændringer i virksomheder skal planlægges

Kalender som symbol for vigtigheden af planlægning

Verden idag medfører konstante ændringer  i forretningsverdenen såvel som i vores privatliv. Teknologiske fremskridt revolutionerer med kortere og kortere mellemrum vores hverdag og gør livet nemmere for os (når vi først lige har vænnet os til at bruge den nye teknologi). I forretningsverdenen kan selv mindre ændringer, hvad enten de er fremprovokeret af ny teknologi eller noget andet, medføre store problemer med at få ændringerne på plads.

Derfor er det vigtigt at virksomheder, der står over for ændringer, er opmærksomme på, hvor store problemer det kan medføre, hvis ikke ændringerne er planlagt ordentligt. Tools4management.com tilbyder værktøjer, der kan hjælpe virksomheden med implementering af ændringer.

Hvorfor skal virksomheder investere i change management modeller?

Det helt korte svar på spørgsmålet er, at langt over halvdelen af alle større organisationsændringer fejler. Det skyldes også at det undervurderes hvor svært det er, at gennemføre gennemgående ændringer ned igennem en hel organisation. Det betyder at der opstår problemer undervejs, som ikke er forudsete, og som dels øger varigheden af implementeringsperioden, og dels medfører større økonomisk udgifter, fordi man tvinges til at investere i midlertidige løsninger, så kunder ikke lider under ændringerne. Det er et vigtigt skridt at virksomhedens ledere er i stand til at træffe rigtige beslutninger undervejs, hvilket er nemmere for dem, hvis der er en skudsikker slagplan for ændringerne at forholde sig til. Lederne skal være i stand til gennem lederskab og kommunikation at trænge ind til medarbejderne og skabe en passion for ændringerne, som får medarbejderne til at løfte i flok. Derfor kan det betale sig at investere i change management modeller, så virksomheden får de rette værktøjer til at lægge en plan for ændringerne, som er realistisk.

Medarbejderne er en vigtig faktor

Det undervurderes ofte hvor stor en rolle medarbejderne spiller, for at få ændringerne til at forløbe så smertefrit som muligt. Hvis der ikke tages hånd om medarbejderne er chancen for at succes lav. Mennesket reagerer per natur negativt på ændringer, og derfor kan det få store konsekvenser, hvis ikke medarbejderne hopper ombord på vognen. Samtidig skal lederne være klar over, at ved større organisatoriske ændringer, gennemgår medarbejderne faser med chok, benægtelse, vrede og depression, inden de kommer til accept og integrering. Det påvirker medarbejdernes produktivitet negativt, hvilket skal være med i ledernes tanker, så de tager forhastede beslutninger om nye omrokeringer, fordi de opfatter det som at medarbejderne ikke er i stand til at varetage eventuelle nye funktioner.

Change management er et begreb man oftere og oftere støder på i organisationer, specielt dem som tidligere har oplevet ændringer, der er endt i kaos, men hvorfor ikke lære af andres fejl i stedet for selv at skulle begå dem?